Serveis d'Assistència Tècnica.

La seva estratègia duradora per a un món on preval el curt termini. Planificació, seguiment i imputació de costos en una per actuació tècnica.

kriter software. Serveis

Un Servei d'Assistència Tècnica requerirà informació per obtenir una gestió eficient dels recursos materials i humà. La solució KRITER ERP integra el Mòdul de Serveis d'Assistència Tècnica SAT que permet el Control de Parts de Treball dels Tècnics, temps, materials i altres despeses derivades de les tasques realitzades.

El tècnic assignat des del lloc d'actuació o a la pròpia oficina disposa del Butlletí de Servei Tècnic, amb el format desitjat, per dur a terme les tasques prèviament planificades.

Amb el simple fet de fer el Butlletí de Servei Tècnic, i introduir temps, materials, i altres despeses, es generen automàticament Albarans de Lliurament de material i hores de treball pels diferents conceptes, de manera que es factura posteriorment al client, en cas necessari. L'assistència tècnica i el material, pot estar o no en garantia i/o Contractes de Manteniment.

Qualsevol treball realitzat queda perfectament especificat i facturat, segons les condicions i preus particulars del client encara que modificables a qualsevol hora.

Automàticament s'alimenta la Fitxa de Control de Configuracions de clients, on disposem d'informació de: Característiques de Productes, venuts o que són objecte de control, ubicació física.