PASAPESCA consolida la seva gestió empresarial amb les solucions de KRITER Software

PASAPESCA, SA és una empresa del sector de distribució d'alimentació i ultracongelats amb més de 30 anys. En aquest temps, l'empresa ha dedicat la seva activitat a l' elaboració, conservació i comercialització d'una àmplia gama de peix i marisc

kriter software. Alimentació

PASAPESCA, empresa del sector de distribució d'alimentació i ultracongelats amb més de 30 anys de trajèctoria, es dedica a l'elaboració, conservació i comercialització d'una àmplia gamma de peix i marisc frescs, en semiconserva i congelats. Les actuals instal·lacions en el Prat de Llobregat (Barcelona) comprenen,  a més de les oficines comercials, més de 30.000m3 de càmares frigorífiques i una planta de producció de 7.000m2. La seva localizació estratègica, prop del port i de l'aeroport, les acosta a les més importants vies de comunicació que connecten Barcelona amb la resta d'Espanya i Europa. 

 

“LEs exigÈnciEs legislativEs I la  competitiviTAT del mercaT ENS obligUEN comptar amb tecnologia  punta que elimini al màxim el  marge d'error i agilitzi els nostres processos”. Marc Pauner. Gerente. 

cas d'èxitPDF

kriter software. Alimentació

Situació inicial

PASAPESCA dedica les seves tasques a la importació dels aliments procedents del mar. Aquests productes arriben als seus magatzems de congeladors des de països com Vietnam, Xina o Islàndia. Degut a la fragilitat i la qualitat dels seus aliments aquests deuen congelar-se en el moment exacte de la seva captura per a conservar al màxim les seves propietats i frescor.  A més el fet de transportar aliments entre continents afegeix un grau més de dificultat ja que la fragilitat i exigències de salubritat del producte es sumen les dificultats de càlcul dels aranzels, control de seguretat, caducitat i traçabilitat. Segons paraules del seu gerent Marc Pauner, "les exigències legislatives i la competitivitat del mercat ens obliguen a comprar amb tecnologia punta que elimini al màxim el marge d'error i agilitzi els nostres processos. 

Elecció de KRITER ERP

PASAPESCA  necessitava una eina flexible que s'adaptés a les necessitats que el sector requereix a cada moment i que alhora fos fàcil d'usar per a tots els departaments de l'organizació. L'opció de KRITER ERP es va prendre en base a les facilitats d'adaptació de les seves funcionalitats i per les actualitzacions i serveis de manteniment que permeten a l'empresa centrar-se en el seu negoci.

Procés d'implantació

El període d'implantació de l'eina de KRITER Software en l'estructura de PASAPESCA va durar tot just 5 mesos. La implantació es va inicar amb una presa de requeriments. Es van realitzar posteriorment  desenvolupaments específics i la parametrització de l'aplicació, d'aquesta manera estaven definits tots els processos organitzatius soportats pel sistema d'informació. Una vegada realitzat el traspàs d'informació d'anteriors sistemes es realitzaven les proves de test quedant a disposició d'entrenar a usuaris en els nous processos assistits per KRTER ERP. Gràcies a la flexibilitat de la solució el procés d'implantació va permetre que aquesta fos paral·lela al període d'aprenentatge del personal implicat, de manera que la transcició d'un sistema al nou no va implicar grans sobresalts en els processos comercials. 


Beneficis

kriter software. Alimentació

 

Els majors resultats s'han pogut veure, sobretot, en els processos de càlcul de costos de producte en base a la variabilitat del mercat, càlcul d'arancels i aplicació de taxa de sanitat en el transport de productes d'alimentació. D'aquesta forma, PASAPESCA pot disposar dels costos addicionals del producte i ajustar al màxim el preu per ser competitius, a la vegada que li permet adaptar el preu a l'oferta del mercat en cada moment de la subhasta del peix. 

Així mateix, PASAPESCA ha valorat molt positivament la funcionalitat del producte que els permet tenir un control de traçabilitat dels seus lots i productes des del mateix moment del seu enviament fins que arribin al magatzem de congelats. Gràcies a la traçabilitat que ofereix KRITER ERP i l'etiquetatge de productes, permet definir etiquetes complexes amb informació del producte finalitzat, o de les composicions del mateix, podent l'usuari incloure els conceptes legals per poder imprimir etiquetes informatives segons les exigències legals vigents.

 

D'altra banda, el sector en el que treballa PASAPESCA precisa d'un control exhaustiu dels magatzems i de l'estoc de productes. D'una banda l'ERP els permet tenir un control exacte de la temperatura del congelador que garantitzi la conservació òptima dels productes a més de control d'estoc a necessitat i demanda del client. Aquest control es pot fer mitjançant una PDA que a la seva vegada aporta informació sobre els moviments entre magatzems  amb establiments de màxims i mínims d'estocs mitjançant referències de multiunitat i multitarificació.  

Cas d'ÈxitPDF