Gestió d'Immobilitzat

Permetrà a la seva empresa la gestió i control d'immobilitzat.

  • Gestiona tots els tipus d'amortització.
  • Generació d'assentaments comptables automàtics definibles (mensuals, trimestrals, semestrals, anuals).
  • Estructuració gràfica d'elements per grups.
  • Utilitats de gestió massiva d'elements.
  • Permet efectuar simulacions i recàlculs en cas de variacions.
  • Màxim nivell d'informació per elements: dades de compra, revaloritzacions, ubicacions, notes, baixes anticipades, vendes, etc.
  • Informes complets.
  • Visualització de l'estructura de grups i elements.
  • Visualització i entrada de dades de l'amortització d'un element.