Gestió de la Producció

La seva estratègia per a un món on preval el curt termini

La seva empresa necessita ser més productiva a través de la Planificació Organització i Control de la Producció. En altres paraules el sistema de gestió de la producció ha d'estar dirigit cap a l'assoliment de la satisfacció de clients tant en terminis com en qualitat. Obtenir producció al cost més baix i amb el menor consum de material possible.

KRITER ERP proporciona capacitats de producció inspirades en les necessitats diàries de les petites i mitjanes empreses de fabricació modernes.

Gestió de la Producció s'adapta a la seva forma de treballar i proporciona una panoràmica simple dels processos de producció, en què es prenen les decisions de planificació partint de comandes.

Contempla la gestió de les opcions que comporta el procés de fabricació d'un producte, realitzant una previsió de necessitats o la simulació de produccions determinades. Control absolut dels processos de fabricació a través de la gestió gràfica amb arbres d'il·limitats nivells. Podrem assignar les tasques.

  • Gestió gràfica d'escandalls (estructures completes d'arbre amb nivells il·limitats).
  • Estimació de costos i temps per fases.
  • Possibilitat d'assignació de tasques a operaris, màquines i tallers interns o externs amb moviments automatitzats d'albarans entre magatzems.
  • Llançament automàtic d'ordres a partir del càlcul de necessitats.
  • Tancaments parcials i totals.
  • Informes diversos amb detall de tasques i temps per operari i màquina.
  • Seguiment per dates i terminis.