Gestió de cartera d'efectes. Gestió de cobraments i pagaments

KRITER ERP li proporcionarà el control i execució de procediments de cartera per a cobraments i pagaments

  • Integració en temps real amb el Mòdul Financer KRITER Finances i Gestor del Coneixement.
  • Permet la gestió total d'efectes a cobrar i a pagar. Qualsevol moviment o canvi té el seu corresponent assentament comptable.
  • Risc on-line per clients, proveïdors, bancs, etc.
  • Generació de remeses en els diversos formats bancaris (normes 19, 32, 58, etc.) amb situació de remesat, confirmat i cobrat.
  • Remeses de pagaments en format magnètic.
  • Impressió de rebuts. Agrupació i segregació d'efectes. Control d'abonaments. Flux d'impagats i seguiment complet de cartera. Control de pagarés.
  • Seguiment de cobraments intervinguts. Control de documents en gestió de cobrament. Emissió de cartes configurables (reclamacions, justificants de recepció, etc.).
  • Informes de previsions diàries i mensuals. Informes de control de riscos per cada banc amb dates configurables. Tresoreria a temps real.