Funcionalitats Clau. Contractes de Manteniment

  • Permet mantenir facturacions de serveis de manteniments, lloguers, subscripcions, etc. sota contractes amb períodes totalment definibles per l'usuari (venciments fixos, diaris, setmanals, mensuals, trimestrals, semestrals, combinacions entre ells, etc.).
  • Descripcions ampliades del servei per a ús intern i extern.
  • Avisos de revisió. Informes de facturació prevista. Generació automàtica de facturació.
  • Simulació de dates de generació i volums.
  • Control de configuració de les màquines del client i control de garanties.