Gestió Proveïdors

Potenciï el seu negoci amb la informació dels seus proveïdors. Manegi informació personalitzada de cada un dels seus proveïdors i adaptant-se a les necessitats específiques de la seva empresa. Desglossament de factures, condicions de pagament.


 

Potenciï el seu negoci amb la informació dels seus proveïdors

 • Dades generals completes. Direccions|Adreces de tramesa il·limitades. Contactes il·limitats.
 • Formularis i nombre de còpies particularitzats. Tipus de facturació particularitzat (albarà / factura, resumida, etc.). Agrupacions. Gestor i responsable.
 • Últimes compres. Permet navegar per les últimes operacions veient els documents físics: albarans, factures, etc. Situació global de risc. Comandes pendents de servir.
 • Condicions especials. Fins a 3 descomptes o preus específics per cada rang de dates. Quantitat mínima de compra.
 • Existeixen 3 tipus de fitxes creuades: Proveïdor / article. Proveïdor / família d'articles. Categoria proveïdor / Categoria d'articles.
 • Accés directe a l'extracte comptable.
 • Moneda preferent per la facturació. Permet obtenir els documents en la moneda funcional o en la divisa elegida.
 • Fitxa de compres. Permet visualitzar les compres / abonaments|abonaments nets / bruts per mesos i anys il·limitats, navegant pels imports fins a visualitzar la factura.
 • Estadístiques de compra (mensuals i períodes comparats) per articles i famílies.
 • ABC,s de compra per quantitat i imports.
 • Etiquetes per a trameses normalitzades amb connexió amb programes ofimàtics.
 • Informes per a la declaració d'IRPF.

Manegi informació personalitzada de cadascun dels seus proveïdors i adaptant-se a les necessitats específiques de la seva empresa