La CEC aconsegueix una gestió econòmic-administrativa en els seus processos

La Confederació d'empresaris de la província de Cadis (CEC) des dels seus orígens en 1978 fins a dies d'avui s'ha convertit en un referent que engloba a 145 organitzacions empresarials, que al seu torn agrupen a més de 15.000 empreses.La CONFEDERACIÓ D'EMPRESARIS DE LA PROVÍNCIA DE CADIS (CEC) des dels seus orígens en 1978 fins avui s'ha convertit en un referent que engloba a 145 organitzacions empresarials, que al seu torn agrupen a més de 15.000 empreses de tota la província. Des dels seus començaments, la CEC ha tingut com a objectiu prioritari la prestació de serveis als empresaris amb l'única intenció de garantir la seva competitivitat i creixement en el nostre entorn. Destacar que la CEC compta ja amb 11 Centres de Serveis Empresarials (Jerez, Algesires, Sanlúcar, Barbate, Arcs, Chiclana, La Línia, Olvera, Prado del Rei, Medina i Guadalacín) pertanyents a la Xarxa de Serveis Avançats d'Andalusia.

Situació inicial

Per a la gestió interna de la pròpia Confederació s'utilitzava una amalgama de programari divers i eines ofimàtiques. Aquesta diversitat provocava càrregues administratives intenses, una feina mecanitzada manual de dades i desenfocament de la visió global de la informació organitzativa i els seus problemes associats.

Per aquests motius CEC va avançar a un canvi funcional de sistemes, que després de diversos estudis i experiències d'altres patronals com CECOT, es va dotar d'un Sistema de Gestió Corporativa, (SIG-CEC) en la qual es realitza la informació i procés de la informació de:
 

• Gestió gremis, associacions, associats i la resta d'organitzacions que integren la Confederació.
• Gestió de facturació, justificacions d'activitats de socis, comunicacions.
• Consultes CEC i ODBC.
• Estafi Sheet.
Aquesta implantació dels seus sistemes de Gestió Corporativa de la mà amb la Fundació Privada Cecot Innovació, requereix un ERP sobre el què asentar-se.

Elecció de KRITER ERP

Després de l'avaluació de diverses alternatives es decideix KRITER ERP que treballarà de manera conjunta amb l'aplicació SIG CEC, per això ha d'enllaçar tota aquesta informació per aconseguir una gestió econòmic-administrativa integrada amb garantia de visibilitat en els processos que executa, factor decisiu per una institució que sotmet els seus comptes a l'administració, comptabilitat, gestió de l'àrea de compres, proveïdors, gestió de facturació.

Procés d'implantació

El període d'implantació de l'eina de KRITER Software en l'estructura de CEC va durar poc més de 3 mesos, incloent els processos formatius del personal interessat per informar-los de les facilitats que els hi oferia el producte. La complexitat organitzativa i la depuració de dades exigeixen una càrrega inicial d'informació , que posteriorment continua per fases.

Després de la importació de les dades financeres de 89 exercicis comptables, de 13 Federacions Empresarials del seu anterior aplicatiu, i després de la conversió al pla comptable de 2008 i l' aplicació de les NIC’s, la part  financera està en estat operatiu.

Beneficis

La solució de KRITER Software permet a CEC mantenir el seu sistema de Gestió Corporativa (SIG-CEC) integrada completamente a l' ERP de KRITER conseguint una gestió integrada econòmic-administrativa. Per agilitzar, facilitar i assegurar la facturació mensual dels milers de socis de les diferents entitats s'han automatitzat els diferents processos en un per facilitar el treball administratiu. S'automatitza la facturació  mensual  de les quotes dels associats dels diferents gremis i associacions.  Aquest procés importa les altes/baixes dels nous associats, factura les quotes, imprimeix aquestes factures  (les envia per e-mail ) i es comptabilitzen, genera i imprimeix els rebuts per cartera , genera les remeses bancàries per enviar al banc i imprimeix un resum i el desglosament de tot el procés de facturació per fer el posterior quadrant més fàcil. Amb l'aplicació KRITER ERP FINANCES la CEC pot tenir un control i integració absolut en tota l'organització de tota la informació financera i empresarial esencial per la presa de decisions. A més, la gestió d'amortitzacions els hi permet conèixer en tot moment l'estat actual dels seus actius fixes, disposant d'una  panoràmica precisa i en temps real i fàcilment es pot conciliar els actius fixes a la comptabilitat.

Caso de Éxito