Consultoria estratègica

Construïm la seva estratègia a Internet

Construïm la seva estratègia a Internet

Per aprofitar el veritable potencial d’Internet no n’hi ha prou amb ser presents a la Xarxa. Cal traçar una estratègia de negoci que defineixi clarament què es vol aconseguir, quina és l’audiència objectiu, com s’implementarà l’estratègia i com es mesuraran els resultats.

Dissenyar una estratègia de negoci online

Partim d’una revisió d’objectius de negoci corporatius, per traslladar-los de forma adequada al món Internet.

• Identificació de l’entorn competitiu: quins són els seus competidors online, les característiques del sector i del mercat.
• Definició dels elements de seguiment i control, és a dir, una sèrie de mètriques o KPIs (Key Performance Indicators) que permetin mesurar el compliment dels objectius online. Identificar també quin és el valor de sortida d’aquestes mètriques.
• Identificació de l’audiència objectiva a la que ens adrecem, segmentar-la, conèixer el seu perfil (característiques demogràfiques i psicogràfiques) i identificar què els pot aportar la nostra organització, com i quan dins del cicle de compra.
• Definició de les activitats i accions online que permetran assolir els objectius online establerts anteriorment, tenint en compte les motivacions dels diversos grups que componen la nostra audiència.